Zie Elastomer Competence Center

ECC diensten

ONZE DIENSTEN

Onze laboratoria zijn volledig uitgerust voor een brede waaier van rubbercompounding, het testen van rubbers en karakterisering, en bieden uitstekende diensten met toegevoegde waarde.


 • Samenstellen

  Wij stellen uw materiaal samen in ons laboratorium met de modernste apparatuur: Twee interne mixers met verschillende afmetingen, twee walsenmolens en een vulkanisatiepers zetten uw formulering om in gevulkaniseerd rubber. Aan het einde van het samenstellen wordt een volledige set menggegevens verstrekt voor gedetailleerde interpretatie.

 • Reologische eigenschappen

  De viscositeit en het schroeigedrag van uw samenstellingen worden gekarakteriseerd met onze Mooney viscometer. Bovendien meten wij de spanningsrelaxatie aan het einde van de test, wat zowel de elastische als de viskeuze eigenschappen van het monster aangeeft. Als resultaat van de Mooney-viscositeitstest wordt het volledige gegevenspakket plus meetgrafieken gegeven.

  Onze die-rheometer is in staat de uithardings- en verwerkingseigenschappen van uw rubbermonster te beschrijven. De output wordt grafisch weergegeven en als data vastgelegd voor een volledige analyse van het uithardingsproces.

  Met onze rubberprocesanalysator (RPA) als geavanceerd testinstrument worden de visco-elastische eigenschappen van polymeren en rubbersamenstellingen gemeten voor, tijdens en na het uitharden. Het is mogelijk om alle materiaaltoestanden tijdens het productieproces te testen, d.w.z. van grondstof tot uitgehard compound. De volledige outputgegevens naast de grafische registratie maken een gedetailleerde interpretatie van de testresultaten mogelijk.

 • Mechanische testen

  De hardheid van gevulkaniseerde monsters van uw rubbercompound kan even goed gemeten worden als het modulus-, sterkte- en rekgedrag van uw rubber.

  Door het toepassen van verschillende krachtopnemers kan in ons laboratorium niet alleen het spanning-rek gedrag van rubber worden bestudeerd, maar kunnen ook gevoelige monsters worden gekarakteriseerd. En wist u dat onze trekbanken even nauwkeurig kunnen werken bij omgevingstemperaturen als in een temperatuurbereik van -30 tot 150 °C?

  Vermoeiingseigenschappen van gevulkaniseerd rubber spelen een belangrijke rol om een lange levensduur te garanderen. Met onze vermoeiingstester kunnen wij deze eigenschappen testen, waardoor een parallelle test van een aantal monsters tegelijkertijd mogelijk is.

 • Slijtage test

  Slijtagetests volgens ISO 4649 / DIN 53516 zijn een beproefde, eenvoudige en snelle methode om de slijtage-eigenschappen van gevulkaniseerde monsters van uw samenstelling te karakteriseren. Wij voeren deze test dagelijks uit.

  Maar als het gaat om de slijtage van banden is de Laboratory Abrasion Tester (LAT) het neusje van de zalm op testgebied. Met zijn brede scala aan testmogelijkheden overbruggen we de kloof tussen een eenmalige karakterisering van abrasie en dure en tijdrovende real-life tests van banden. De LAT meet niet alleen de slijtageweerstand en de wrijvingseigenschappen onder een groot aantal selecteerbare omstandigheden, maar is ook in staat om tractie- en rolweerstandstesten op nat wegdek uit te voeren voor uw rubbermengsels.

 • Dynamische mechanische tests

  Kennis van de dynamische eigenschappen van uw materiaal is van cruciaal belang voor vele toepassingen.

  Met onze DMA-apparatuur meten wij de visco-elastische eigenschappen van uw rubbermonster door een oscillerende rek uit te oefenen en de resulterende spanning te meten. Met de mogelijkheid om de experimenten over een breed temperatuurbereik uit te voeren en verschillende belastingen en frequenties toe te passen, worden belangrijke kernwaarden gegenereerd zoals afschuifmodulus, tan en statische en dynamische verplaatsingen.

  Het bal-rebound experiment is een eenvoudige, kostenefficiënte en gemakkelijke methode om het elastisch gedrag van uw rubbermonster te beschrijven. Aangezien deze methode al tientallen jaren bekend en beproefd is, biedt ze nog steeds de mogelijkheid om rubbersamenstellingen te vergelijken. In ons lab kunnen verschillende temperaturen worden toegepast om een indicatie te krijgen van het visco-elastisch gedrag.

 • Thermische analyse

  Bij de analyse van een rubbermonster is de thermogravimetrische analyse (TGA) van cruciaal belang. Deze eenvoudige, kosteneffectieve en gemakkelijke methode stelt u in staat om bijvoorbeeld de hoeveelheid vulstoffen in uw monster te identificeren. Met onze TGA zijn wij in staat gewichtsverliezen van 0,1 microgram vast te stellen, wat een perfecte basis vormt voor nauwkeurige gegevens.

  Differentiële Scanning Calorimetrie (DSC) is de state-of-the-art methode om de glasovergangstemperatuur van uw materiaal te bepalen. Met onze Netzsch DSC Polyma 214 voeren wij deze calorimetrische meting uit en bieden u niet alleen de afzonderlijke gegevens maar ook de volledige grafieken.

 • Vulstof dispersie

  Voor de kwaliteit van het mengsel is niet noodzakelijk een lange mengtijd nodig, maar wel een efficiënte menging. Om de kwaliteit van deze belangrijke stap te bepalen, is de dispersie van de vulstof van cruciaal belang. Met onze Alpha Technology Dispergrader wordt de grootte, het aantal en de plaats van de vulstofaggregaten bepaald aan de hand van de schaduwafgietsels van de roetzwartagglomeraten die in een vers gesneden oppervlak aanwezig zijn.

 • Chemische analyse

  In veel gevallen moet de juiste extractietechniek worden toegepast om verdere materiaalkarakterisering mogelijk te maken. In onze ultramoderne chemische laboratoria zijn wij volledig uitgerust om uw monsters te extraheren of te modificeren - of het nu gaat om grondstoffen, gevulkaniseerde monsters of zelfs gebruikte rubber onderdelen!

  Voor de specifieke detectie en mogelijke identificatie van stoffen in de aanwezigheid van andere chemicaliën zijn onze GC-MS- en LC-MS-spectroscopen en onze HPLC-apparatuur de apparaten bij uitstek.

 • Optische materiaalkarakterisering

  Het karakteriseren van de chemische samenstelling van rubber, einddelen of grondstoffen is soms een zeer krachtige manier om de interactie van compoundingrediënten of de invloed van processtappen op de chemie van uw samenstelling vast te stellen.

  Met ons goed uitgerust optisch laboratorium kunnen wij optische microscopen, IR-spectroscopie en NMR gebruiken om de chemische samenstelling te bepalen.

  En er is nog meer analytische apparatuur beschikbaar op de universiteit, bv. Atomic Force Microscopes, röntgenfluorescentiespectroscopie, ICP-AES, etc.